Інформація про намір зміни тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води

Відповідно до ст. 20Закону України «Про теплопостачання», тарифи на теплову енергію  повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання  теплової енергії  і є регульованими та встановлюються органами місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених законодавством.

«Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води» затвердженим постановою КМУ № 869 від 01.06.2011 р. передбачено  щорічне встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води.

Тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води розраховані ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» у відповідності до «Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води» затвердженого постановою КМУ № 869 від 01.06.2011 р.

Формування тарифів проводиться окремо для кожного виду діяльності з урахуванням наступних категорій споживачів: населення, бюджетні установи, інші споживачі. 

Діючі тарифи встановлені рішенням 23 сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради від 21.12.2018 року № 981 наведені в таблиці:

Для потреб населення

Тариф на надання послуг з централізованого опалення для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії, грн/Гкал, (з ПДВ)

2028,11

Тариф на надання послуг з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії, грн/м.кв. за місяць протягом опалювального періоду, (з ПДВ)

49,85

Тариф на надання послуг з централізованого постачання гарячої води, грн/м.куб., (з ПДВ)

117,48

Для потреб бюджетних установ, організацій та інших споживачів

Тариф на надання послуг з централізованого постачання гарячої води, грн/м.куб. (з ПДВ)

116,51

Тариф на теплову енергію, грн/Гкал (з ПДВ)

2009,86


Основними факторами, що вплинули на зміну тарифів на теплову енергію та послуги з  постачання теплової енергії та гарячої води є:

 1. Зміна чинного законодавства:

Формування тарифів  проводиться з врахуванням встановленого переліку комунальних послуг, визначених Законом України «Про житлово-комунальні послуги» № 2189-VIII від 09.11.2017 р, що був введений в дію 1 травня 2019 року. Ст. 5 даного Закону  визначено, що до житлово-комунальних послуг належить:

постачання теплової енергії;

постачання гарячої води.

Відповідно до «Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води» затвердженого постановою КМУ № 869 від 01.06.2011 року (далі Порядок) визначено плановий період на який формуються та встановлюються тарифи з 01 жовтня по 30 вересня.

Пунктом 37 «Порядку» визначено формування тарифів на транспортування теплової енергії з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, що перебувають у власності та/або користуванні ліцензіата  та без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, що перебувають у власності та/або користуванні ліцензіата, що  не передбачено у діючих тарифах. 

     Формування тарифів здійснено окремо для кожної категорії споживачів :

 • на виробництво теплової енергії;
 • на транспортування теплової енергії з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів;
 • на транспортування теплової енергії без урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів;
 • на постачання теплової енергії;
 • на послуги з постачання теплової енергії;
 • на послуги з постачання гарячої води.
 • Зміна вартості  паливно-енергетичних та інших ресурсів:

– на природний газ

Планування витрат на придбання природного газу для виробництва теплової енергії з метою включення їх до тарифів здійснюється виходячи із середньої ціни природного газу, що склалася протягом опалювального періоду 2020-2021 років та становить 6261,12 грн/тис.м.куб. Вартість транспортування природного газу збільшилась на 270,6 % та в плановому тарифі становить 124,16 грн/тис.м.куб. Вартість розподілу природного газу збільшилась на 156,0 % та становить 1790 грн/тис.м.куб.

 • на електроенергію

Планування витрат на придбання електроенергії для технологічних потреб розраховане виходячи з середньої ціни, що склалася за шість календарних місяців, що передують плановому періоду. 

Вартість електроенергії збільшилась на 24,4 %. Середня ціна 1 кВт.год. електроенергії на плановий період становить 2,75 грн. У діючих тарифах передбачена вартість електроенергії 2,21 грн/кВт.год.

 • на водопостачання та водовідведення

В планових тарифах передбачена вартість на послугу по водопостачанню :

м. Лубни  11,45 грн/м3 (без ПДВ), що на   37,5 % більше ніж у діючих тарифах;

м. Пирятин 13,00 грн/м3 (без ПДВ), на   1,6 % більше ніж у діючих тарифах.

Вартість послуг по водовідведенню становить:

м. Лубни  17,30грн/м3 (без ПДВ), що на   39,3 % більше ніж у діючих тарифах;

м. Пирятин 14,19 грн/м3 (без ПДВ), що на   30,4 % більше ніж у діючих тарифах.

на матеріальні ресурси

В діючих тарифах передбачена ціна на матеріальні ресурси, що діяла станом на 01.01.2018 року. У планових тарифах розрахунок вартості матеріальних ресурсів на обслуговування і ремонт обладнання, теплових мереж та будівель виконано згідно норм ДСТУ БД1.1-2013. Обсяг робіт визначено відповідно до дефектних актів, затверджених графіків планово-попереджувальних ремонтів та кошторисів на плановий період. 

Вартість матеріальних ресурсів в плановому тарифі визначена по середнім цінам станом на 01.01.2021 р. згідно з інформацією будівельних організацій, підприємств-виробників будівельних матеріалів та виробів, підприємств, які реалізують промислову продукцію, яка використовується у будівництві.

 1. Збільшення витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи:

Витрати на оплату праці на плановий період розраховані відповідно до Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про Державний бюджет Україна на 2021 рік», Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об'єднанням організацій роботодавців "Всеукраїнська конференція роботодавців житлово-комунальної галузі України" та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2021 роки, положень колективного договору ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» на 2018-2022 р.р.

Планові витрати на оплату праці визначені виходячи з прожиткового мінімуму на працездатну особу в розмірі – 2379 грн. з 1 липня 2021 року, та 2481 грн. з 1 грудня 2021 року, встановленому Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» . 

З метою зменшення фінансового навантаження на населення по оплаті послуг з постачання теплової енергії в опалювальний період, адміністрація підприємства пропонує встановити двоставковий тариф на послуги з постачання теплової енергії для потреб населення. 

Вартість послуг з постачання теплової енергії складається з умовно-змінної та умовно-постійної частин. 

До умовно-змінної частини двоставкового тарифу на теплову енергію включені планові прямі витрати на придбання природного газу і електроенергії для виробництва теплової енергії та її транспортування.

До умовно-постійної частини двоставкового тарифу на теплову енергію включені планові витрати на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, крім витрат на придбання природного газу та електроенергії, які включені  до умовно-змінної частини.

Двоставковий тариф на послуги з постачання теплової енергії складається з:

 • умовно-змінної частини тарифу, яка компенсує умовно-змінну частину витрат, понесених на виробництво і транспортування теплової енергії, і визначається з розрахунку на 1 Гкал теплової енергії, використаної для постачання теплової енергії; 
 • місячної абонентської плати, яка компенсує умовно-постійну частину витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, і обчислюється з урахуванням теплового навантаження об’єкта теплоспоживання на 1 Гкал/год.

Відмінністю двоставкового тарифу від одноставкового полягає в тому, що умовно-змінна частина сплачується в опалювальний період за фактично спожиту теплову енергію, а умовно-постійна  визначається як абонентська плата за 1 Гкал/год. теплового навантаження приєднаних об’єктів теплопостачання і сплачується щомісячно впродовж року. 

Запропоновані проекти тарифів з урахування податку на додану вартість:

Найменування показників

Діючі тарифи з ПДВ

Проект тарифів з ПДВ

%

відхилення

Послуги для потреб населення

послуга з постачання теплової енергії, (грн/Гкал)  

2028,11

-

-

Двоставковий тариф на послуги з постачання теплової енергії

умовно-змінної частина, (грн/Гкал)  

-

1685,56

-

абонентської плати (умовно-постійна частина) грн/Гкал/год. в місяць впродовж року.

-

116840,66

-

послуга з  постачання гарячої води (грн./м3)

117,48

152,92

30,2

послуга з  постачання гарячої води, з урахуванням витрат на утримання та ремонт  ЦТП (грн./м3)

-

162,49

-

Послуги для бюджетних установ для інших споживачів

послуга з  постачання теплової енергії

(грн/Гкал)

2009,86

2636,76

31,2

послуга з постачання гарячої води

(грн/м3)

116,51

156,13

34,0

послуга з  постачання гарячої води, з урахуванням витрат на утримання та ремонт  ЦТП (грн./м3)

-

165,82

-Зауваження та пропозиції від фізичних і юридичних осіб та їх об’єднань, приймаються за адресою: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Чкалова, 17, або на електронну адресу: lubtep@ukr.net  протягом 14 днів з моменту розміщення на офіційному веб-сайті підприємства. Для реєстрації пропозицій (зауважень) просимо зазначати прізвище, ім’я та по батькові особи (для юридичних осіб – повне найменування), що їх подала, та її контактні дані для здійснення зворотнього зв’язку.


Адміністрація ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго»

скачать dle 12.1